usee_cap

El Departament d’Orientació atén la diversitat de l’alumnat. Tots, professors/es, alumnes i famílies ajuden a recollir la informació necessària per poder identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes.

Es treballa en col·laboració amb la psicopedagoga de l’EAP i altres professionals amb els quals ens coordinem de forma periòdica a través de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) i la Comissió Socioeducativa.

Qui som

PSICOPEDAGOGS:

Cap de departamentCristina Zabay Delgado
Professora d’ètica de 1er a 4rt d’ESO.
Professora Habilitats Socials a 3r d’ESO.

 

PsicopedagogToni Martínez Herrero
Matemàtiques i Català (2n ESO Reforç).
Tutor, Català i Ciències Naturals (Grup Cooperatiu, 3r i 4t ESO).
Suport Lingüístic Català (Alumnat nouvingut de 1r, 2n, 3r i 4t ESO).
Tutor del Grup Cooperatiu.

SIEI (Suports Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva)

SIEIClaudia Leris Bañeres
Optativa d’Educació Emocional a 1r ESO i professora de SIEI.

 

SIEIMaria González González
Professora SIEI.
Professora de Mediació a 2n d’ESO.

 

SIEIMercè González González
Educadora SIEI.

 

SIEIRuth Manjón
Vetllador/a SIEI.

 

 

Els blocs del SIEI:

El Bloc de l’Aula d’Acollida:

#AABellvitge

El Bloc del Grup Cooperatiu:

#GCBellvitge