usee_cap

El Departament d’Orientació atén la diversitat de l’alumnat. Tots, professors/es, alumnes i famílies ajuden a recollir la informació necessària per poder identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes.

Es treballa en col·laboració amb la psicopedagoga de l’EAP i altres professionals amb els quals ens coordinem de forma periòdica a través de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) i la Comissió Socioeducativa .

PSICOPEDAGOG

Toni Martínez Herrero

  • Professor grups de reforç de 1r i 2n d’ESO de matemàtiques i castellà.

AULA D’ACOLLIDA

Carme Salsench / Saida Gener Soto

  • Professores d’Aula d’Acollida de 1er a 4rt d’ESO.
  • Professores de reforç de català i castellà a 4rt d’ESO.

USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Claudia Leris Bañeres

  • Professora USEE
  • Mediació (Optativa 2n d’ESO)

Maria González González

  • Professora USEE
  • Educació emocional (Optativa 1r d’ESO)

Marta Villoldo Molina

  • Educadora USEE

Ruth Manjón

  • Vetlladora USEE

Els blocs de l’USEE: