usee_cap

El Departament d’Orientació atén la diversitat de l’alumnat. Tots, professors/es, alumnes i famílies ajuden a recollir la informació necessària per poder identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes.

Es treballa en col·laboració amb la psicopedagoga de l’EAP i altres professionals amb els quals ens coordinem de forma periòdica a través de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) i la Comissió Socioeducativa.

PSICOPEDAGOGS:

Cristina Zabay Delgado

  • Professora d’ètica de 1er a 4rt d’ESO.
  • Professora Habilitats Socials a 3r d’ESO.

Toni Martínez Herrero

  • Tutor de l’Aula d’Acollida de 1r a 4rt d’ESO.
  • Tutor del Grup Cooperatiu.

SIEI (Suports Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva)

Claudia Leris Bañeres

  • Professora SIEI
  • Professora d’Educació Emocional a 1r d’ESO

Maria González González

  • Professora SIEI
  • Professora de Mediació a 2n d’ESO

Mercè González González

  • Educadora SIEI

Ruth Manjón/Martí Forn

  • Vetllador/a SIEI

 

Els blocs del SIEI:

El Bloc de l’Aula d’Acollida:

#AABellvitge

El Bloc del Grup Cooperatiu:

#GCBellvitge