usee_cap

El Departament d’Orientació atén la diversitat de l’alumnat. Tots, professors/es, alumnes i famílies ajuden a recollir la informació necessària per poder identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes.

Es treballa en col·laboració amb la psicopedagoga de l’EAP i altres professionals amb els quals ens coordinem de forma periòdica a través de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) i la Comissió Socioeducativa .

PSICOPEDAGOGS:

Cristina Zabay Delgado

 • Professora d’ètica de 1er a 4rt d’ESO.
 • Professora Habilitats Socials a 3r d’ESO.

Toni Martínez Herrero

 • Tutor de l’Aula d’Acollida de 1r a 4rt d’ESO.
 • Professor Mediació a 2n d’ESO.

USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Claudia Leris Bañeres

 • Tutora de 2n ESO B
 • Professora de castellà i castellà de reforç a 2n d’ESO
 • Professora USEE

Maria González González

 • Professora USEE
 • Professora d’Educació Emocional a 1r d’ESO

Mercè González González

 • Educadora USEE

Ruth Manjón

 • Vetlladora USEE

Els blocs de l’USEE:

El Bloc de l’Aula d’Acollida:

#AABellvitge