PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE PER AL CURS 2020-21 (en el marc de la pandèmia per Covid-19)

POC

INFORMACIÓ REUNIÓ D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES DE 1r i 2n D’ESO

INFORMACIÓ REUNIÓ D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES DE 3r i 4t D’ESO
ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍILIES (alumnat menor d’edat)

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE (alumnat major d’edat)

ANNEX TAULA DE SÍMPTOMES DE LA COVID-19

ANNEX HORARIS DELS GRUPS CLASSE 2020-21